ธ.กสิกรไทยให้ทุน KBank Young Scholarship ต่อ ป.โท ที่ท็อป 5 ม.ดังอันดับโลก

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัคร KBank Young Scholarship ประจำปี 2564 จำนวน 5 ทุน สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก ⁣

โดยธนาคารจะเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และทำงานสร้างเสริมประสบการณ์จริงจากบุคลากรที่เป็นมืออาชีพของธนาคาร ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท และมาร่วมงานกับธนาคารภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อศึกษาต่อที่ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ดังนี้

– Stanford University

– University of Pennsylvania (Wharton)

– Northwestern University (Kellogg)

– University of Chicago (Booth)

– Massachusetts Institute of Technology (Sloan)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– โสด สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

– ชายต้องผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

– ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ภายในปี 2564

– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีเกณฑ์ได้รับเกียรตินิยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อม Upload เอกสารแนบได้ ที่นี่

 

กำหนดการรับสมัคร:

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา)

โทร: 0 2470 3172 หรือ 0 2470 3124

e-mail: kbankscholarship@kasikornbank.com

Facebook: @kasikorncareer

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ