ทุน ป.โท และ ป.เอก พร้อมโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จาก AITM ม.เกษตรศาสตร์

สำหรับใครที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาเรียนต่อในประเทศ วันนี้เราก็มีทุนมานำเสนอกัน กับทุนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (Agro-Industrial Technology Management: AITM) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และทุนการศึกษาประจำปี

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตการศึกษาไทยในยุค Next Normal พร้อมประสบการณ์ Reality Classroom เรียนจริง ทำจริง ทั้ง onsite และ online พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะและทัศนคติสำหรับอนาคต รายละเอียดหลักสูตรและทุนการศึกษาดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาประจำปี 2564

– ทุนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส

– ฝึกงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

– ทัศนศึกษาต่างประเทศ

– ร่วมโครงการวิจัยกับมืออาชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (AITM) ในสาขาวิชาดังนี้

– Marketing Management

– Entrepreneurship

– Managerial Decision

– Supply Chain Excellence

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร ดาวน์โหลด คลิก!

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาใบคะแนน จำนวน 2 ฉบับ

– หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

– หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี)

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

– สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

– สำเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS)  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

นำส่งหลักฐานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์มาที่

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

ปิดรับสมัคร:

18 ธันวาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– Facebook @aitm.ku

ดาวน์โหลดประกาศอย่างเป็นทางการ

– โทร 0-2562-5000 ต่อ 5368 หรือ 083-177-4744

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ