ทุน ป.เอก สาขา Engineering & Computing ที่ University of Queensland ออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Queensland ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ที่ประเทศออสเตรเลีย กับทุน PhD scholarship: Enabling the power systems of the future 

เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้าน Engineering and Computing เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มจำลองวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าใหม่ เพื่อสร้างพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา $28,597 (ราว 870,000 บาท) ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก คณะ Innovation and Tourism Industry Development สาขา Engineering and Computing

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี ด้วยเกรดเฉลี่น 5.65 (เต็ม 7) UQ scale

– หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี รวมถึงมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

– มีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดค้นการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคนิค

– มีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจสูง และมีความรับผิดชอบ

– มีความสามารถทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– research proposal

– ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครเข้าเรียนและสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมกันได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

17 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.uq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ