King Power Click เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง “Business Coordinator”

King Power Click เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง “Business Coordinator” โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร มีทักษะด้านการจัดการและเป็นคนใส่ใจในรายละเอียด

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาบริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร มีทักษะด้านการจัดการและเป็นคนใส่ใจในรายละเอียด

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง Resume มาได้ทางอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

KPC Career หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-677-8888 ต่อ 437

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ