ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร จากผู้ว่าฯ กทม.

เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ และเสน่ห์คลองบางหลวง แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายในพื้นที่เขตภาษีเจริญเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 32,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด:

– ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี

– ประเภทประชาชนทั่วไป

 

วันและเวลาในการประกวด:

สมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 มกราคม 2563

 

วันที่ 12 มกราคม 2563

– 08.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน ณ กองอำนวยการกลาง วัดกำแพงบางจาก (กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยเพื่อยืนยันตัวตน)

– 09.00 – 15.00 น. ถ่ายภาพในพื้นที่ตลาดริมคลองบางหลวง วัดกำแพงบางจาก วัดคูหาสวรรค์
กิจกรรมประกอบการถ่ายภาพ

– 10.00 น. เด็กกระโดดน้ำในคลองบางหลวง

– 11.00 น. การแสดงกระตั้วแทงเสือ

– 14.00 น. การแสดงหุ่นละครเล็ก บ้านศิลปิน

– 12.00 – 16.00 น. ส่งภาพให้กับกองประกวด

 

วันที่ 13 มกราคม 2563

– 08.00 – 15.00 น. กรรมการคัดเลือกภาพ

 

วันที่ 18 มกราคม 2563

– 11.00 – 12.00 น. ประกาศผลการคัดเลือก ณ วัดกำแพงบางจาก และ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด

 

กติกาและเงื่อนไขการประกวด:

– ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่ตลาดคลองบางหลวง วัดคูหาสวรรค์ และวัดกำแพงบางจาก ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ซึ่งถ่ายภาพโดยช่างภาพที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ “เสน่ห์คลองบางหลวง” เท่านั้น

– ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี หรือขาวดำ ที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) ที่มีขนาดต่ำสุด 12 ล้านพิกเซล 4000 x 3000 พิกเซล

– ผู้เข้าประกวด สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้สูงสุด ท่านละ 5 ภาพ

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

*หมายเหตุ : ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถาม:

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ

– หมายเลขโทรศัพท์: 0-2454-2810 ต่อ 6635-6636

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ