เปิดแล้ว ค่ายฟรี!! เตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 3/2019

สำหรับน้องๆ ที่สนใจการเรียนต่อด้านหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ต้องไม่พลาด เพราะทางวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดกิจกรรม ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 3/2019 ค่ายคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สำหรับน้องๆ ที่สนใจยื่นสมัครในปีการศึกษา 2562

ภายในค่ายจะมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้พบกับวิทยากรจากสถาบันการบินเอเซีย วิทยากรจากสายการบินชื่อดัง และกิจกรรมจากรุ่นพี่วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ เพื่อให้ทราบและรู้จักหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้น

มีการทดสอบความเหมาะสมในด้านวิศวกรรม ด้านการบินและเวชศาสตร์การบิน โดยน้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านค่ายเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สามารถไปตรวจร่างกายด้านเวชศาตร์การบินได้

ซึ่งสิ่งนี้ เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ที่ต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @zft7001l

 

 

คุณสมบัติ

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 สายวิทย์ – คณิต (ไม่รับสายอาชีวะ)

– สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ

– สายตาไม่บอดสี

– เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

– เพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

 

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

 

ปิดรับสมัคร

19 ตุลาคม 2018

 

วันจัดกิจกรรม

20 ตุลาคม 2018

 

สถานที่จัด

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและผู้ปกครอง คนละ 1 ชุด

– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ1.) 1 ชุด

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– ผลคะแนน GAT, PAT, SAT หรือ ผล Test Score อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ตารางเวลากิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

– 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

– 08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม วิทยากรจากสถาบันการบินเอเซีย กล่าวถึง สถาบันการบินฯ และวิทยากรจากสายการบินชื่อดัง กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ

– 09.30 เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

 

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อโดยตรงที่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 095-556-8769 หรือ Line:zft7001l โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง http://aviation.kmitl.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ค่าย

เฟสบุ๊คค่าย

ใบสมัครออนไลน์

น้องๆ ที่สนใจรีบเตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วรีบสมัครด่วนๆ เลยนะ :)

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ