ฝึกงานที่ LVMH ด้านการพัฒนาความสามารถและทรัพยากรบุคคล ในฝรั่งเศส ปี 2019

LVMH บริษัทแบรนด์ดังที่มีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON , CHRISTIAN DIOR , SEPHORA หรือ CHAUMET จนทำให้ LVMH ขึ้นแท่นบริษัทแบรนด์หรูที่รวยที่สุดในโลก และแยกธุรกิจออกเป็น 6 ประเภทคือ Wine & Spirits, Fashion & Leather Goods, Perfumes & Cosmetics, Watches & Jewelry, Selective retailing และ Other activities

ในครั้งนี้ ทาง LVMH ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการฝึกงานในด้านการพัฒนาความสามารถและทรัพยากรบุคคล ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยผู้ที่เข้าร่วมฝึกงานจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย สถาบันธุรกิจหรือเทียบเท่า การฝึกงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 มิถุนายน 2019 โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติทุกประเทศ นี่เป็นการฝึกงานที่ไม่ได้ค่าตอบแทน

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานในด้านการพัฒนาความสามารถและทรัพยากรบุคคลกับบริษัท  LVMH ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย สถาบันธุรกิจ หรือเทียบเท่า โดยมุ่งเน้นด้านทรัพยากรบุคคล

– เป็นผู้ที่กระตือรือร้น หลงใหล และแสวงหาความเป็นเลิศ มีทักษะด้านการจัดการ มีความยืดหยุ่น และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์แบบประกอบการ

– มีความชำนาญในภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ โปรดติดต่อไปยังองค์กร

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ