งานเปิดบ้าน KMITL รู้จักหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสาธิตฯ พร้อมร่วมสนุกในคอนเสิร์ต ฟรี!!

กลับมาอีกครั้ง! กับงานเปิดบ้าน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “Kmitl Open House 2019” พบกับทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ทุกหลักสูตรรวมถึงหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนสาธิตพระจอมเกล้า รวมถึง KOSEN KMITL

ในงานคุณจะได้พบกับกิจกรรม Workshop การแสดงนวัตกรรม และการแนะนำหลักสูตร จาก คณะต่างๆ เหล่านี้

– วิศวกรรมศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– คณะแพทยศาสตร์

– วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

– วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– คณะศิลปศาสตร์

– คณะการบริหารและจัดการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ

– วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

– วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

– KRIS

– KMIDS

– KOSEN Kmitl

– CMKL

– สำนักบริการคอมฯ

พร้อมรับชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ฟรี !!! ใครสนใจดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจ

 

จำนวนที่เปิดรับ:

50,000 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน:

ลงทะเบียนล่วงหน้า

 

วันที่จัดกิจกรรม:

23-24 สิงหาคม 2019

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ลงทะเบียนล่วงหน้า

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ