การแข่งขันโต้วาที “สิทธิมนุษยชน” ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ลุ้นเป็นตัวแทนฯไปแข่งระดับอาเซียน

มาแล้ว! โอกาสให้เด็กไทยก้าวไกลสู่สากล...

July 26, 2019 3 Mins Read
33 Views