เชิญชวนนักศึกษาปี 1 ชิงทุนไปเรียนที่ Korea University มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้

Korea University มหาวิทยาลัยในโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดมอบทุน Future Global KU Scholarship 2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีสถานะเป็นนักศึกษาปี 1 ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

โดยทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนผู้นำในอนาคตจากทั่วโลกให้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ ซึ่ง Global KU Scholarship จะรับเฉพาะนักศึกษาโครงการ Exchange Program (SEP) และ Visiting Student Program(VSP) เท่านั้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า KRW 400,000 ต่อเดือน (ประมาณ 11,000 บาท) สำหรับเทอมแรก (4 เดือน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

-ลงทะเบียนเรียนในสถาบันที่ได้รับการรับรองภายนอกเกาหลี หรือในประเทศที่รัฐบาลเกาหลียอมรับ

-สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยบ้านเกิดของนักศึกษาในช่วงเวลาที่สมัคร

-มีผลการเรียนโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 75% ที่สถาบันบ้านเกิดของตน

-ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโครงการ SEP หรือ VSP ที่มหาวิทยาลัยเกาหลี

-มีความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

วิธีการสมัคร:

-เอกสารทั้งหมดจะต้องเขียนและจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้แนบคำแปลเป็นภาษาอังกฤษหากเอกสารนั้นเป็นภาษาอื่น

-เอกสารที่ส่งมาพร้อมกับใบสมัครจะไม่ถูกส่งกลับไปยังผู้สมัคร

แบบฟอร์มใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

30 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

oia.korea.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ