ทุนวิจัยจาก 2 สถาบันดัง ณ NUS สิงคโปร์ และที่ Stanford สหรัฐอเมริกา

National University of Singapore (NUS) และ Stanford University (Stanford) จัดมอบทุนวิจัยด้าน Contemporary Southeast Asia เพื่อดำเนินการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford) ในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 – 3 เดือนในแต่ละสถาบัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด และเงินเดือน US$7500 (ประมาณ 237,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนดำเนินการวิจัยที่สถาบันที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford)ในสหรัฐฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ไม่จำกัดสัญชาติ หรือความอาวุโส

-มีภูมิหลังที่น่าสนใจ หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์

-TOEFL ขั้นต่ำดังต่อไปนี้: 85 คะแนน (Internet-based) โดยมีคะแนนส่วนการเขียนไม่ต่ำกว่า 22 คะแนน หรือ 580 คะแนนสำหรับ Paper-based หรือ 237 สำหรับ Computer-based

-หรือ IELTS 6.0 คะแนน (บางหลักสูตรอาจต้องการคะแนนที่สูงกว่าที่กำหนดไว้)

 

วิธีการสมัคร:

ควรส่งใบสมัครพร้อมกันไปยัง NUS และ Stanford ทางอีเมลและทางไปรษณีย์

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fas.nus.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ