ทุนป.โทจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ครอบคลุมค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Skoltech: HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Scholarship ซึ่งเป็นทุนที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ประจำปี 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

รายละเอียดทุนมีดังนี้

-ยกเว้นค่าเล่าเรียน

-ค่าครองชีพเริ่มต้นที่เดือนละ 40,000 รูเบิลรัสเซีย (ประมาณ 20,000 บาท) และเพิ่มเป็นเดือนละ 55,000 รูเบิลรัสเซีย (ประมาณ 27,000 บาท) ในปีที่สองหากผลการเรียนของนักศึกษาเป็นที่ยอมรับได้

-ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง

-ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

-ค่าเครื่องบินชั้นประหยัดระหว่างกรุงเทพฯ – มอสโก

-นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่อในระดับปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาในระดับป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับป.ตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

-ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่น

-มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์สมัครสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กพ. www.ocsc.go.th หรือที่เอกสารแนบ คลิก

ใบสมัครคัดเลือก

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5 (กรณีเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ