สมัครเลย!! KU scholarship 2019 ทุนเรียนต่อระดับป.ตรี-โท ที่ประเทศเยอรมนี

KU scholarship 2019 เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Bavarian State Ministry of Education, Science, and the Arts ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนเรียนต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการทุนสนับสนุนด้านการศึกษา

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่กำหนด ณ Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt (KU)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษามูลค่า € 336.00 (ประมาณ 11,000 บาท) ต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 เดือน (หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาให้ทุน ผู้สมัครสามารถยื่นขอทุนต่อได้โดยการยื่นเอกสารใหม่)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ www.ku.de

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

– แบบลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย

– ทรานสคริปต์

– หนังสือรับรองจากอาจารย์ใน KU

– CV

– หนังสือแนะนำตัว

– หลักฐานแสดงสัญชาติ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF ไปที่ KU International Office อีเมล [email protected] โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า Scholarship: Promotion of internationalisation

 

ปิดรับสมัคร:

1 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ku.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ