รัฐบาลเคอร์ดิสถาน มอบทุนปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ประเทศอิรัก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐของเคอร์ดิสถาน จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์เรียนต่อในระดับปริญญาตรี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-รถรับ – ส่งที่สนามบินไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อมาถึงเป็นครั้งแรก

-ค่าครองชีพรายเดือน 600 USD (ประมาณ 26,200 บาท) ในช่วงระยะเวลาการศึกษา รวมถึงมีหอพักให้ฟรี

-สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินประจำปี 1000 USD (ประมาณ 43,800 บาท)

-ประกันสุขภาพประจำปี 500 USD (ประมาณ 21,900 บาท) (การประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมการรักษานอกเขตปกครองของเคอร์ดิสถาน)

หมายเหตุ ระยะเวลาการศึกษาสำหรับทุนนี้คือ 4 ปี หากผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถเรียนจบได้ตามกำหนด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019 หลักสูตร ภาษาเคิร์ด วรรณกรรม และวัฒนธรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ชาวต่างชาติมีสิทธิ์สมัครทุนนี้

-ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

-คะแนน IELTS 4.5

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงานของคุณ

 

วิธีการสมัคร:

นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครได้โดยส่งเอกสารไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2018: kurdish.studies@mhe-krg.org

 

ปิดรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

austria.gov.krd

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ