ทุนลดค่าเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัย Kyushu ศึกษาต่อระดับป.ตรี และป.โท

ทุน Kyushu University Friendship Scholarship จากมหาวิทยาลัย Kyushu เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

โดยเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยต้องสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย Kyushu ก่อนจึงจะสามารถขอรับทุนได้ รายละเอียดเพิมเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษา

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ค่าเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมของมหาวิทยาลัย Kyushu ที่มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 3 ถึง 12 เดือน

– มีความต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน

– ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ