ข่าวดี!! สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ประกาศความประสงค์ที่จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

เจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ขอบเขตการรับผิดชอบ:

– งานจัดทำพิพิธภัณฑ์พืชและการจัดแสดง

– งานจัดการและรวบรวมพรรณไม้ในพื้นที่

– งานประเมินและวิเคราะห์โครงการ

– งานจัดแสดงพรรณไม้ในพื้นที่

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี

– สามารถทำงานนอกเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้

– หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดการรับสมัคร:

สามารถดูได้ ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้แล้ววันนี้ ตามลิงก์ที่ได้แนบไว้

 

ที่มา: สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ