ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม

 

 

เงื่อนไขสำคัญ:

– เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน

– ภาคเอกชนร่วมสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 20% (in cash + in kind)

– ประเด็นวิจัยตรงกับกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย

– ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ที่ลิงก์

PDF : https://www.dropbox.com/s/yy46j9scb23ic64/ConceptProposal_S-curve%20Ind.pdf?dl=0

MS Word : https://www.dropbox.com/s/mcwmecw9btxbkl8/ConceptProposal_S-curve%20Ind.docx?dl=0

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย : https://www.dropbox.com/s/guxjte9vzomdwnf/Framework_AgriBiot_2563.pdf?dl=0

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ลิงก์ https://www.dropbox.com/sh/25uf6sil65g1zwy/AABbWUEsqrgkhN-wxRN30Cyna?dl=0

และสามารถดูข้อมูลทุนวิจัยส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve Industry Funds) ได้ที่ https://www.scurvefunds.org/

 

วิธีการสมัคร:

สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) มาที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ