ทุน International Entrance สนับสนุนค่าธรรมเนียมเรียนต่อปริญญาตรีที่แคนาดา ปี 2022

Langara College เป็นวิทยาลัยรัฐในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ให้บริการด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภพราว 22,000 คนต่อปี

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการเรียนต่อในประเทศแคนาดา ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน International Entrance Awards สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้จะมอบให้กับหลักสูตรปริญญตรีโดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในเรื่องของค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่ลงทะเบียน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Langara College

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่ลงทะเบียน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักสูตรของสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติให้เข้าเรียนที่ Langara ในฐานะนักเรียนต่างชาติ

– ต้องมีคะแนน IELTS : 7.0

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2022 เวลา 16:00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Langara College International Entrance Awards 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ