ทุนการด้านวิจัยที่ Victoria University of Wellington มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

Laurie Cameron Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในด้านนโยบายและการจัดการที่ Victoria University of Wellington มหาวิทยาลัยในเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $ 2,000 – $ 2,500 (ประมาณ 63,000 – 79,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนด้านการวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนนี้นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในด้านนโยบายและการจัดการ

-ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านพาณิชยศาสตร์และการบริหาร หรือปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์

-ผู้สมัครในระดับปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ภาครัฐ / เอกชนในนโยบายและการจัดการก็มีสิทธิ์สมัครเช่นกัน

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.victoria.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ