10 อาชีพที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า จะไม่ถูกหุ่นยนต์แย่งงานในอีกสิบกว่าปีข้างหน้า

โลกกำลังเปลี่ยนไปทีละนิด และแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อหน้าที่การงานของเราด้วย หลายคนกังวลว่าอาชีพของตนอาจจะถูกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่ในสักวัน ซึ่งสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงหากวันหนึ่งข้างหน้า AI ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อนั้นอัตราการตกงานอาจเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ

Carl Benedikt Frey และ Michael A. Osborne นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เผยว่า ร้อยละ 70 ของงานในสหรัฐอเมริกาเสี่ยงต่อระบบ Automation ในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า และนี่คือ 10 อันดับงานที่ปลอดภัยจากหุ่นยนต์ จากการวิจัยโดย BLS

 

1. นักกิจกรรมนันทนาการบำบัด

แนวโน้มการประกอบอาชีพปี 2016 – 2026: 7 เปอร์เซ็นต์

 

2. หัวหน้างานระบบเครื่องยนต์กลไก การติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง

แนวโน้มการประกอบอาชีพปี 2016 – 2026: 7 เปอร์เซ็นต์

 

3. ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน

แนวโน้มการประกอบอาชีพปี 2016 – 2026: 8 เปอร์เซ็นต์

 

4. นักสังคมสงเคราะห์บำบัดการใช้สารเสพติด และสุขภาพจิต

แนวโน้มการประกอบอาชีพปี 2016 – 2026: 16 เปอร์เซ็นต์

 

5. นักโสตสัมผัสวิทยา

แนวโน้มการประกอบอาชีพปี 2016 – 2026: 21 เปอร์เซ็นต์

 

6. นักกิจกรรมบำบัด

แนวโน้มการประกอบอาชีพปี 2016 – 2026: 24 เปอร์เซ็นต์

 

7. นักกายอุปกรณ์บำบัด

แนวโน้มการประกอบอาชีพปี 2016 – 2026: 22 เปอร์เซ็นต์

 

8. งานสังคมสงเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพ

แนวโน้มการประกอบอาชีพปี 2016 – 2026: 16 เปอร์เซ็นต์

 

9. ศัลยแพทย์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

แนวโน้มการประกอบอาชีพปี 2016 – 2026: 19 เปอร์เซ็นต์ (สำหรับทันตแพทย์)

 

10. ระดับหัวหน้างานดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

แนวโน้มการประกอบอาชีพปี 2016 – 2026: 7 เปอร์เซ็นต์

 

การจะเลือกเดินในสายอาชีพที่ปลอดภัยจากหุ่นยนต์อาจจะต้องอาศัยการศึกษาที่เฉพาะทาง รวมถึงการฝึกปฏิบัติอบรม

ซึ่งอาชีพเหล่านี้เป็นการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดต่อการถูกครอบงำโดยระบบ Automation ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า

 

ที่มา: thebalancecareers

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ