องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

หัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7

– จํานวน 1 อัตรา 1

– อัตราเงินเดือน 23,290 บาท

– คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ 7

– จํานวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 23,290 บาท

– คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

หัวหน้ากองการตลาดและจําหน่าย ระดับ 8

– จํานวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 29,920 บาท

– คณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

หัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9

– จํานวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 38,720 บาท

– คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานได้ที่ liquor.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

liquor.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ