ทุนจาก Erasmus Mundus ศึกษาต่อป.โทด้าน “Crossways in Cultural Narratives”

อีกหนึ่งทุนการศึกษาที่น่าสนใจจาก Erasmus Mundus เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในด้าน  “Crossways in Cultural Narratives”

ผู้ที่ได้รับทุนสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่หลากหลายในขณะเข้ารับทุนได้ โดยสามารถรับทุนได้สูงสุดถึง 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน 100% จาก Erasmus Mundus

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ด้าน “Crossways in Cultural Narratives”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีในสาขามนุษยศาสตร์ / ศิลปะ / สังคมศาสตร์ / หรือด้านภาษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

master-crossways.univ-perp.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ