ทุน Lester B. Pearson ทุนเต็มจำนวน 4 ปี ระดับปริญญาตรี ที่ University of Toronto

ทุนเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ประเทศแคนาดา!! กับทุน Lester B. Pearson International Scholarships ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อที่ University of Toronto

ถือเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านวิชาการ มีคุณภาพ เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดาเลยล่ะ!! หากอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ พร้อมได้รับทุนการศึกษาดีๆ ดูรายละเอียดการสมัครด้านล่างได้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเรียนฟรี 4 ปี

– ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

– ประกันอุบัติเหตุ

– ค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษาไม่เร็วกว่าเดือนมิถุนายน 2020

– จะเริ่มเรียนที่ University of Toronto ภายในเดือนกันยายน 2021 ได้

– มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำ และมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

วิธีการสมัคร:

– ต้องได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษาเดิม (โรงเรียนมัธยมที่ยังไม่ได้รับการติดต่อ / ยืนยันจะถูกขอให้ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมที่นี่)

– สมัครเข้าศึกษาต่อที่ University of Toronto และกรอกใบสมัครเข้าเรียนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม

– เมื่อได้รับการเสนอชื่อ และสมัครเข้าศึกษาต่อที่ University of Toronto แล้ว จากนั้นจึงสมัครขอรับทุน Lester B. Pearson ได้

 

ปิดรับสมัคร:

– ต้องถูกเสนอชื่อจากโรงเรียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020

– ปิดรับสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวันที่ 14 ธันวาคม 2020 (แต่เวลาที่ดีที่สุดคือก่อนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020 เพราะหลักสูตรยอดนิยมอาจปิดก่อนเวลา)

– ปิดรับสมัครขอทุนวันที่ 18 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

future.utoronto

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ