ภาษาอังกฤษน่ารู้: รวบรวมวลีและคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับประเด็น ‘Protest’

การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านหัวข้อที่ตนเองสนใจ หรือหัวข้อที่กำลังเป็นข่าวดังในปัจจุบัน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยขยายรากฐานคำศัพท์ อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้เมื่อเจอข้อสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ได้อีกด้วย

หัวข้อคำศัพท์วันนี้ที่เราจะนำเสนอคือหัวข้อ ‘Protest’ หรือการประท้วงนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและน่าจับตามองทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง หรือไต้หวัน เป็นต้น หากอยากเข้าใจข่าวสารบ้านเมืองและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ก็ไปดูวลีและคำศัพท์ที่น่าสนใจกันได้เลย ^^

 

 

วลีที่เป็นประโยชน์

เมื่อต้องการพูดถึงวัตถุประสงค์หลัก / ระบุความตั้งใจ

– I’d like to tell you about … and why I think that…

 

เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

– We have heard of …

– We all know that …

– I expect you …

– You must all remember the time when…

 

 

แสดงความคิดเห็น และเน้นย้ำคำสำคัญ

– In my opinion this is …

– I want to tell you what I think of …

– To my mind …

– I can’t help thinking that…

 

วิธีการพูดสรุป

– Thank you for listening to my explanation.

– I hope you feel, as I do, that …

– I hope you are ready to join / to feel involved / concerned by …

 

 

คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์

คำนาม (noun)

– A demonstrator / a protester: ผู้ประท้วง

– An activist: นักเคลื่อนไหว

– The privileged # the underprivileged: ผู้มีสิทธิพิเศษ # ผู้ด้อยโอกาส

– The haves # the have-nots: ผู้ที่มีฝ่าย # ผู้ที่ไม่มีฝ่าย

– The well-to-do # the destitute / poverty-stricken / the needy: ผู้ซึ่งร่ำรวย # ผู้ที่ยากจน / ผู้ขัดสน / ผู้ขาดแคลน

– A demonstration / a march: การประท้วง / การเดินขบวน

– A threat: ภัยคุกคาม

– The crowd: ฝูงชน

– An uprising / a rebellion: การจราจล / การกบฏ

– Politics: การเมือง

– A politician: นักการเมือง

– The government: รัฐบาล

– Human rights / civil rights: สิทธิมนุษยชน / สิทธิพลเมือง

– Freedom: เสรีภาพ

– Equality: ความเท่าเทียมกัน

 

 

คำกริยา (verb)

– To struggle: เพื่อดิ้นรน ต่อสู้

– To disapprove of: ไม่ยอมรับ / ไม่อนุมัติ

– To go on strike: เพื่อนัดหยุดงาน

– To influence: เพื่อกำหนด วางแนวทาง

– To threaten: เพื่อขู่เข็ญ คุกคาม

– To hold a speech: ที่จะกล่าวสุนทรพจน์

– To protest / to rise up against: เพื่อประท้วง / ลุกขึ้นต่อต้าน

– To stand up / fight for one’s rights: เพื่อยืนหยัด / ต่อสู้เพื่อสิทธิของใครคนหนึ่ง

– To confront / to challenge: เพื่อเผชิญหน้า / ท้าทาย

– To make oneself heard: เพื่อให้ใครสักคนได้ยิน

– To rule / to dominate: เพื่อปกครอง / เพื่อครอบงำ

– To demonstrate / to take to the streets: เพื่อประท้วง / เพื่อเดินไปบนถนน

– To repress / to crack down on: เพื่อปราบปราม / เพื่อควบคุม

– To stand up to: เพื่อที่จะยืนหยัด

– To raise awareness / to make people aware of: เพื่อสร้างความตระหนัก / เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง

 

 

คำคุณศัพท์ (adjective)

– Committed to / involved in: เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น / ซึ่งอยากมีส่วนร่วม

– Powerful / mighty: ทรงพลัง / ยิ่งใหญ่

– Influential: ซึ่งมีอำนาจชี้ขาด

– Well-off / wealthy / rich: มีฐานะดี / มั่งคั่ง / ร่ำรวย

– Determined / strong-willed: มุ่งมั่น / เต็มไปด้วยปฌิธาน

– Shocked > Indignant: ตกใจ / ขุ่นเคือง

– Furious > angry: ซึ่งโกรธจัด

– Scandalous > outrageous / shocking: อย่างน่าอับอาย / ซึ่งฝ่าฝืน / น่าตกใจ

– Terrible / awful / dreadful: แย่มาก / น่ากลัว / อย่างเลวร้ายมาก

– Harmful / damaging: เป็นอันตราย / สร้างความเสียหาย

– Urgent: ด่วน

 

 

หวังว่าวลีและคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นภาษาอังกฤษได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น ทั้งได้อ่านข่าวและฝึกสกิลภาษาไปในตัว :D

 

ที่มา: englishinzepocket

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ