ห้ามพลาด!! สวอ. ชวนร่วมประกวดบทความ/ภาพถ่าย/วีดีทัศน์ ชิงเงินรางวัลรวม 117,000 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดบทความ/ภาพถ่าย/วีดีทัศน์ หัวข้อ GEM TREASURE ภายใต้โครงการสวอ. ชวนเล่าเรื่อง “พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ” “Let’s talk about GIT Museum”

ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 117,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ประเภทการประกวด

-ประกวดบทความ

-ประกวดภาพถ่าย

-ประกวดวีดีทัศน์

 

รางวัล

1. รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้ชนะการเขียนบทความ ภาพถ่าย และวีดีทัศน์ 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

2. รางวัลชนะเลิศ มี 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 3 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป อายุระหว่าง 12 – 22 ปี

2. ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ส่งผลงานเป็นทีม

3. สามารถส่งบทความ ภาพถ่าย และวีดีทัศน์ ได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

วิธีส่งผลงาน:

ส่งผลงาน: พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF – Tower ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

จะโพสต์ผลงานทั้ง 3 ประเภทลงบน Facebook Fanpage ประจำโครงการ www.facebook.com/GIT Training Center

โดยจะเริ่มรับผลงานในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  2562 เป็นต้นไป จนถึง 30 เมษายน 2562

หมายเหตุ:

1.การตัดสินผู้ชนะจะขึ้นกับยอดกดไลค์กดแชร์ที่มากทีสุดใน www.facebook.com/GIT Training Center

2. จะต้องเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงการประกวด ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.git.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ