Deloitte One Young World Scholarship 2019 ทุนเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

DELOITTE ONE YOUNG WORLD SCHOLARSHIP PROGRAM ทุนสนับสนุนผู้นำเยาวชนจำนวน 10 คนที่มีความสามารถโดดเด่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด One Young World ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา ทักษะต่างๆ และการเข้าถึงโอกาสสำหรับผู้คนในชุมชน ในประเทศ หรือในโลก

 

 

ทุนสนับสนุน:

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป – กลับจากลอนดอน ค่าที่พักในโรงแรมระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม รวมค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี

-ไม่จำกัดสัญชาติ

-มีส่วนร่วมในองค์กรไม่แสวงผลกำไร องค์กรชุมชน หรือกิจการเพื่อสังคม

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ www.oneyoungworld.com

 

ปิดรับสมัคร:

10 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.oneyoungworld.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ