กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เม.ย 2562

กรมธนารักษ์ เป็นกรมในสังกัดของกระทรวงการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก การดูแลที่ราชพัสดุตามอำนาจหน้าที่ การประเมินราคาทรัพย์สิน

ขณะนี้ กำลังเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

ตำแหน่ง นิติกร – อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ – อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง – อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก หรือสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์: treasury.thaijobjob.com

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ: file.job.thai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ