ทุนการศึกษาที่จัดมอบแก่กลุ่ม LGBT โดยเฉพาะ ซึ่งบางทุนนักเรียนต่างชาติสามารถสมัครได้

วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับทุนการศึกษาที่จัดไว้สำหรับกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะ หรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งอักษรสี่ตัวมาจากคำว่า Lesbian, Gay, Bisexual และ Transgender/Transsexual

ในบางประเทศ ทุนการศึกษา LGBT ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด มีให้แย่งชิงเป็นเรื่องปกติเหมือนทุนการศึกษาทั่วไป แต่สำหรับบางพื้นที่ชื่อของทุนนี้ยังเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นหูนัก

 

ทุนการศึกษา LGBT ในสหรัฐอเมริกา

The Queer Foundation – เปิดรับรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก และผู้ที่ประสงค์เข้าเรียนต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays – ทุนที่มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการวินัจฉัยว่าเป็น LGBTQ

 

Human Rights Campaign Scholarship Database – เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับการค้นหาทุนการศึกษาของ LGBT และทุนการศึกษาอื่นๆ

The Gamma Mu Foundation – ให้การสนับสนุนสำหรับผู้ชายที่เป็นเกย์ที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหรือผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

 

ทุนการศึกษา LGBT ในแคนาดา

University of Alberta Michael Phair Leadership Award – ทุนการศึกษาสำหรับกลุ่ม LGBT ที่ University of Alberta

The Bill 7 Award – ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน

 

ทุนการศึกษา LGBT ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

The Pinnacle Foundation – ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน LGBTIQ ที่ต้องการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาแบบเต็มเวลาในสถาบันของรัฐหรือเอกชน หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศออสเตรเลีย

 

ทุนอื่นๆ

The National Gay Pilots Association Education Fund – ทุนที่มอบให้แก่นักเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ LGBT ซึ่งไม่จำเป็นต้องถือสัญชาติ US

 

นอกจากรายชื่อทุนที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีทุนการศึกษาสำหรับ LGBT อีกมาก ซึ่งการจะได้รับทุนนั้นต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ หรือคุณสมบัติบางประการ

 

ที่มา: topuniversities

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ