ข่าวดี!! LIGS University แจกทุนเต็มจำนวน เรียน MBA ที่สหรัฐฯ

LIGS University ให้ทุนเต็มจำนวนแก่นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาเรียนต่อปริญญาโท หลักสูตร MBA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อ MBA เต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (นักศึกษาจากประเทศไทยสามารถสมัครได้)

-สามารถเรียน และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว

-มีผลคะแนนการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

-จดหมายแนะนำตนเอง พร้อมทั้งอธิบายถึงแรงจูงใจในการเรียนครั้งนี้

-จดหมายรับรองจากนายจ้าง ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา

-เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา

-CV

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารเพิ่มเติมไปยังอีเมล  scholarship-at-ligsuniversity.com

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ligsuniversity.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ