ทุนป.โทเต็มจำนวน ในหลักสูตร MBA สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา

LIGS University มอบทุนเต็มจำนวน แก่นักเรียนที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนต่อในหลักสูตร MBA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยพันธกิจของมหาวิทยาลัย LIGS คือการจัดหลักสูตร MBA, MSc, DBA และ PhD ที่มีคุณภาพในหลายภาษา โดยใช้วิธีการศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปในชีวิตการทำงานของตนได้อย่างทันท่วงที

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในหลักสูตรของ Business of Business Administration

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา (รวมทั้งประเทศไทย) ตรวจสอบสิทธิ์ได้ ที่นี่

-มีความสามารถในการเรียนและการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

-มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามเกณฑ์ของ Interactive Online MBA

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หนังสือรับรองจากนายจ้าง / ผู้บังคับบัญชา / หรืออาจารย์ใหญ่

-Cover letter

-สำเนาหลักฐานรับรองการศึกษาสูงสุด

-CV พร้อมแนบรูปถ่ายของตัวเอง

-เอกสารทั้งหมดส่งไปที่อีเมล scholarship@ligsuniversity.com

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ligsuniversity.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ