10 ประโยคกล่าวขอโทษเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ละเลยหรือลืมทำตามที่รับปาก

มีบางครั้งที่เราต่างหลงลืมบางสิ่งบางอย่างทั้งที่รับปากดิบดีว่าจะทำ และพอมานึกขึ้นได้ก็สายไปเสียแล้ว สิ่งที่ตามมาคือต้องรู้ตัวว่าจะขอโทษอย่างไรดี

สำหรับในกรณีนี้ในภาษาอังกฤษเราก็มีตัวอย่างการขออภัยในสิ่งที่มองข้ามหรือละเลยมาเป็นความรู้กัน

 

 

Overlooking หมายถึง ลืมหรือละเลยบางอย่างที่คุณต้องเอาใจใส่

โดยปกติแล้วมักไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรถ้าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าคุณมองข้ามบางเรื่องในที่ทำงานอาจส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ในวงกว้างได้

 

คำขอโทษสำหรับการละเลยหรือลืม

-I sincerely apologize for having overlooked the issue, it was a mistake, and I will make sure it doesn’t happen again. (ฉันขอโทษจากใจจริงสำหรับการมองข้ามปัญหานี้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดและจะตรวจเช็กให้มั่นใจไม่ให้เกิดขึ้นอีก)

 

-Unfortunately, I overlooked the issue, I apologize for any inconvenience I have caused. (น่าเสียดาย ฉันมองข้ามปัญหานี้ไปเลย ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น)

 

-Oh no, I completely forgot about it! I am so sorry. (ไม่นะ! ฉันลืมมันไปเลย ฉันขอโทษนะ)

 

-Please forgive me; it was an oversight on my part. (โปรดให้อภัยฉันเถอะนะ มันคือความพลั้งเผลอในส่วนของฉันเอง)

 

-I would like to apologize for having overlooked the matter. (ฉันอยากจะขอโทษสำหรับการละเลยเรื่องสำคัญนี้)

 

-Please accept my sincere apologies for failing to take care of the issue. Is there any way I can fix it up? (โปรดยอมรับคำขอโทษจากจริงใจที่ไม่ได้ดูแลปัญหานี้ มีวิธีใดที่ฉันสามารถแก้ไขได้ไหม?)

 

-I owe you an apology for not looking after this matter. (ขอโทษนะที่ไม่ได้ดูแลเรื่องนี้)

 

-I am so sorry that I overlooked our meeting the other day, could we reschedule? (ฉันเสียใจที่ฉันละเลยการประชุมของเรา จะสามารถกำหนดเวลาใหม่ได้หรือไม่?)

 

-I feel terrible and must apologize for any inconvenience caused by my forgetting the issue. (ฉันรู้สึกแย่จริงๆ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเพราะฉันลืมเรื่องนี้ไป)

 

-I take full responsibility for having forgotten to take care of that. Is there anything I can do to make it right? (ฉันจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่กับเรื่องที่ลืมดูแล มีอะไรที่ฉันสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ไหม?)


หากทำผิดครั้งต่อไปเพราะการมองข้ามหรืออาการหลงลืมก็อย่าลืมขอโทษอย่างใจจริงและซื่อตรงกับความผิดพลาด ซึ่งเป็นวิธีการขออภัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดและผู้ฟังจะให้อภัยคุณ

 

ที่มา www.myenglishteacher.eu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ