รวม 15 “งานมาแรง” เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดโลก ปี 2021 รวบรวมโดย LinkedIn

LinkedIn คือเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการหางานและเครือข่ายการสมัครงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกเหนือจากจะเป็นแพลตฟอร์มการสมัครงานที่น่าเชื่อถือแล้ว พวกเขายังมีข้อมูลสุดเจ๋งเกี่ยวกับงานและสายงานต่างๆ มาอัปเดทอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

 

 

เมื่อไม่นานมานี้ LinkedIn ได้เผยรายชื่ออาชีพที่ตลาดแรงงานโลกต่างต้องการมากที่สุดสำหรับปี 2021 มาดูกันว่าสายงานไหนกำลังติดเทรนด์ในขณะนี้

 

อันดับที่ 15 : ผู้ปฏิบัติงานด้านปัญญาประดิษฐ์

ทักษะที่จำเป็น : C ++, Amazon Web Services (AWS), Python (ภาษาโปรแกรม)

วุฒิการศึกษา : 99% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 124,000 – 150,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 3.8 – 4.7 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้น 32% ระหว่างปี 2019 ถึง 2020

 

อันดับที่ 14 : ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ทักษะที่จำเป็น : TensorFlow, การสร้างแบบจำลองทางสถิติ, การแสดงข้อมูล

วุฒิการศึกษา : 98% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 100,000 – 130,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 3.1 – 4 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้นเกือบ 46% ตั้งแต่ปี 2019

 

อันดับที่ 13 : ผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ผู้ใช้บริการ (UX)

ทักษะที่จำเป็น : การออกแบบเว็บไซต์ การคิดเชิงออกแบบ การทดสอบประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ

วุฒิการศึกษา : 97% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน: 80,000 – 103,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 2.5 – 3.2 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้น 20% ระหว่างปี 2019 ถึง 2020

 

อันดับที่ 12 : ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

ทักษะที่จำเป็น : การบำบัด การเยียวยาทางจิตใจ ความรู้ความเข้าใจด้านพฤติกรรมบำบัด (CBT)

วุฒิการศึกษา : 97% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 41,600 – 65,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.3 – 2 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้นเกือบ 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

อันดับที่ 11 : วิศวกรเฉพาะทาง

ทักษะที่จำเป็น : การจัดการโปรแกรม การพัฒนาระบบเว็บไซต์

วุฒิการศึกษา : 93% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 77,500 – 104,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 2.4 – 3.2 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้นเกือบ 25% ระหว่างปี 2019 ถึง 2020

 

อันดับที่ 10 : โค้ชส่วนตัว และโค้ชมืออาชีพ

ทักษะที่จำเป็น : การให้คำปรึกษา การบริหารด้านสื่อสังคมออนไลน์ การเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม

วุฒิการศึกษา : 92% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 44,300 – 50,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 1.39 – 1.5 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 51% ตั้งแต่ปี 2019

 

อันดับที่ 9 : ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อดิจิทัล

ทักษะที่จำเป็น : การตัดต่อวิดีโอ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การพูดในที่สาธารณะ

วุฒิการศึกษา : 92% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 46,000 – 62,400 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 1.4 – 1.9 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : ความต้องการในสาขานี้เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

อันดับที่ 8 : ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

ทักษะที่จำเป็น : การวางแผนการเรียนการสอน การบริหารเวลา การให้คำแนะนำที่แตกต่างสำหรับเด็กแต่ละคน

วุฒิการศึกษา : 97% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 46,500 – 63,200 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 1.4 – 1.9 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ระหว่างปี 2019 ถึง 2020

 

อันดับที่ 7 : พยาบาล

ทักษะที่จำเป็น : การดูแลผู้ป่วย การวิจัยทางการแพทย์ การบริหารเวลา

วุฒิการศึกษา : 89% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 73,000 – 111,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 2.2 – 3.4 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : ความต้องการในสายงานพยาบาลเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2020

 

อันดับที่ 6 : ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

ทักษะที่จำเป็น : การตลาด กลยุทธ์ดิจิทัล การจัดการตราสินค้า

วุฒิการศึกษา : 94% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 48,000 – 96,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 1.5 – 3 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้นเกือบ 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

อันดับที่ 5 : ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายในที่ทำงาน

ทักษะที่จำเป็น : การพัฒนาองค์กร การประชาสัมพันธ์ การส่งสารให้แก่ผู้รับ

วุฒิการศึกษา : 99% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 72,900 – 97,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 2.29 – 3 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 90% ตั้งแต่ปี 2019

 

อันดับที่ 4 : ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจและการขาย

ทักษะที่จำเป็น : การรักษาฐานลูกค้า กระบวนการขาย การสร้างทีม

วุฒิการศึกษา : 92% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 43,300 – 105,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 1.3 – 3.3 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 45% ระหว่างปี 2020 ถึง 2019

 

อันดับที่ 3 : เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ

ทักษะที่จำเป็น : การศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วย การจัดเก็บข้อมูล ความสัมพันธ์ทางการแพทย์

วุฒิการศึกษา : 83% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 65,300 – 106,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 2 – 3.3 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 34% ตั้งแต่ปี 2019

 

อันดับที่ 2 : ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ทักษะที่จำเป็น : การบริหารความเสี่ยง การบริการลูกค้า การวิเคราะห์สินเชื่อ

วุฒิการศึกษา : 86% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 43,700 – 60,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 1.3 – 1.8 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้ ปี 2020 เพิ่มขึ้นเกือบ 59% จากปี 2019

 

อันดับที่ 1 : พนักงานอีคอมเมิร์ซที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

ทักษะที่จำเป็น : การบริหารเวลา การบริการลูกค้า ความเป็นผู้นำ

วุฒิการศึกษา : 75% ของผู้ได้รับการว่าจ้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน : 42,000 – 56,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 1.3 – 1.7 ล้านบาท)

เรื่องน่ารู้ : มีการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบเป็นรายปี มีงานมากกว่า 400,000 ตำแหน่งในขณะนี้

 

เชื่อได้ว่านี่จะเป็นข้อมูลที่ทำให้คุณวางแผนเกี่ยวกับอนาคต หรือแม้แต่สนับสนุนคนรอบข้างได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันทิศทางของอาชีพกำลังพัฒนาไปในแนวทางไหน

ใครกำลังคิดจะเปลี่ยนสายงาน หรืออยากไปทำงานในต่างประเทศ นี่อาจช่วยให้คุณวางแผนได้ง่ายขึ้นค่ะ :)

 

ที่มา: searchenginejournal

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ