Lisbon MBA Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อที่ประเทศโปรตุเกส

Lisbon MBA Scholarships เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนต่อในหลักสูตร MBA หลักสูตรเต็มเวลา ที่ประเทศโปรตุเกส

Lisbon MBA International เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเข้มข้นเป็นเวลา 1 ปี สำหรับรายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มีหลายทุนการศึกษา โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในหลักสูตร Business Administration

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติสำหรับทุน Lisbon MBA Scholarship

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียนที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์ส่วนตัว ภูมิหลัง สัญชาติ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

-เขียนเรียงความเกี่ยวกับทุนที่เลือก

-เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนจะได้รับทุนการศึกษาตามลำดับขั้น (มูลค่าสูงสุดอยู่ 50%)

 

ปิดรับสมัคร:

-รอบที่ 1 สมัครได้จนถึง 31 พฤษภาคม

-รอบที่ 2 สมัครได้จนถึง 31 กรกฎาคม

-รอบที่ 3 สมัครได้จนถึง 30 กันยายน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thelisbonmba.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ