อยากเก่งภาษาอังกฤษสมัครด่วน!! คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนฟรีในหัวข้อ “การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร (Listening and Speaking for Communication)”

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

 

 

คำอธิบายรายวิชา:

การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

LO1 บอกใจความสำคัญ รายละเอียด และจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อได้

LO2 ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

LO3 สนทนาภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้

LO4 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

LO5 พูดต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ที่ mooc.mahidol.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.mahidol.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ