เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ LMI Young Scientist ที่ประเทศลาวเป็นเวลา 4 สัปดาห์

โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการในประเทศลาวเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยทำงานในโครงการวิจัยประยุกต์เพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายด้านสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่พม่า หรือชิงทุนมูลค่าสูงสุดถึง 15,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 477,000 บาท)

โครงการ LMI Young Scientist เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับทุนเต็มจำนวน โดยทุนนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังศึกษา หรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านสาธารณสุข และชีวสารสนเทศ

 

คุณสมบัติ:

– นักวิทยาศาสตร์ในช่วงเริ่มต้นการทำงาน นักวิจัย และวิศวกรจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ประเทศไทย และเวียดนาม เป็นผู้ที่ลงทะเบียนหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือปริญญาเอก) ในสาขาวิชา: Epidemiology, Bioinformatics, Biostatistics, Biomedical engineering, Data Science/Engineering, Public Health เป็นต้น

– อายุระหว่าง 25-35 ปี ณ เวลาที่สมัคร

– จะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หรือเป็นบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความเชี่ยวชาญในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

– สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมภาคฤดูร้อนได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 4 สัปดาห์ของเดือนกรกฎาคม

 

วิธีการสมัคร:

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ links.asu.edu/lmi-program

 

ปิดรับสมัคร:

17 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

asuengineeringonline

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ