ค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ม.บูรพา ค่ายฟรีดีๆ ที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขานี้มากกว่าที่เคย

ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบ ในการแข่งขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ เนื่องจากด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง เพิ่มมากขึ้น และการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น

เมื่อต้นทุนเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ กิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) จึงมีบทบาทและส่งผลต่อต้นทุนทั้งสิ้น

ด้วยเห็นถึงความสำคัญนี้ ทางคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ม.บูรพา ครั้งที่ 5 พาน้องๆ มาเรียนรู้โลกของการขนส่งที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในยุคนี้

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ นักเรียนม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ศิลป์คำนวน

 

จำนวนที่เปิดรับ:

60 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

23-25 สิงหาคม 2019 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต๋กิจกรรม

ใบสมัครออนไลน์

เฟซบุ๊กกิจกรรม

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ