Lufthansa รับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและโทรคมนาคม (TOEIC 650+)

กลับมาอีกครั้ง! กับโอกาสร่วมงานกับสายการบินนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก Lufthansa เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานอีกครั้ง!

คราวนี้ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง Senior Specialist IT& Telecommunication (ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและโทรคมนาคม)

ในตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้จัดการฝ่ายบริหารและสนับสนุนธุรกิจภายใต้นโยบายขององค์กร ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– อายุระหว่าง 25-35 ปี

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (TOEIC 650+)

– หากมีทักษะภาษาเยอรมันด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการจัดการด้านไอทีและโทรคมนาคมในบริษัท(ผู้ให้บริการ) และทักษะการจัดการโครงการภายใต้กำหนดเวลา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางอีเมล : hr@lst-thai.com โดยเขียนหัวข้ออีเมล Senior Specialist IT & Telecommunication ตามด้วยชื่อของคุณ

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ที่มา: thenxchapter

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ