การฝึกงาน L’Oréal Finance Graduate Internship ในดูไบ ปี 2019

L’Oréal เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเรียนในหลักสูตร Finance Graduate Internship แบบเต็มเวลาเพื่อรับประสบการณ์ที่เข้มข้นทั้งจากการเรียนรู้และเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

ผู้ฝึกงานต้องมีทักษะทางเทคนิคในระดับเชี่ยวชาญ พร้อมกับความสามารถในการวิเคราะห์และดึงข้อสรุปจากข้อมูลที่ซับซ้อน รวมถึงต้องมีเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่ 13 มกราคม 2019 เพื่อฝึกงานแบบเต็มเวลา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นี่เป็นการฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานด้านการเงิน ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระยะเวลา 6 – 12 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– มีทักษะทางเทคนิคในระดับเชี่ยวชาญควบคู่ไปกับความสามารถในการวิเคราะห์และหาข้อสรุปจากข้อมูลที่ซับซ้อน

– มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Excel

– สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกับคู่ค้าทางธุรกิจ และเพื่อนร่วมงาน

– สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งยังจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา

– คุณต้องอยู่ในปีสุดท้ายหรือจบใหม่ (ไม่เกิน 1 ปี)

– คุณต้องมีเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่ 13 มกราคม 2019 สำหรับการฝึกงานแบบเต็มเวลา

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ (โปรดติดต่อไปยังองค์กร)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ