ห้ามพลาด!! ทุนรัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ ในระดับป.โท-ป.เอก ที่ Fudan University

มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ Fudan University มหาวิทยาลัยชื่อดังในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

รายละเอียดมีดังนี้

มูลค่าทุนการศึกษา:

แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

– ประเภท A: ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าครองชีพสำหรับป.โท: 3000RMB / เดือน (ประมาณ 13,000 บาท) สำหรับป.เอก: 3500RMB / เดือน (ประมาณ 16,000 บาท)

– ประเภท B: ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน และประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขา ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การวิจัยทางกฎหมาย การศึกษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร วิจิตรศิลป์และการแพทย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ต้องไม่เป็นพลเมืองของประเทศจีน

-มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

-สำเร็จการศึกษาป.ตรี เพื่อเรียนสมัครเข้าเรียนป.โท และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

-สำเร็จการศึกษาป.โท เพื่อเรียนสมัครเข้าเรียนป.เอก และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

-ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนจากที่อื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

-สมัครเรียนที่ Fudan University ในเว็บไซต์ http://admission.iso.fudan.edu.cn ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

-ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่คณะภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iso.fudan.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ