London School of Economics มอบทุนระดับป.โท เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

London School of Economics จัดมอบทุนการศึกษา Christina and Alan MacDonald Graduate Scholarship สำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศพม่า, กัมพูชา, จีน, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, ปาเลา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม

London School of Economics เป็นสถาบันในประเทศอังกฤษ มีความโดดเด่นในด้านการสอนและการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาโท 1 ปี ในสาขาวิชาใดก็ได้ จำนวน 1 ทุน มูลค่า £5,000 (ประมาณ 191,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาที่มาจากที่มาจากประเทศพม่า, กัมพูชา, จีน, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, ปาเลา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม

-ผู้สมัครจะต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 จากมหาวิทยาลัยทั้งในหรือนอกสหราชอาณาจักร

-ผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านภาษาของมหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียด ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่

-Academic references 2 ฉบับ

-หนังสือแนะนำตัว (Personal Statement)

-Transcripts

-CV

 

ปิดรับสมัคร:

26 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.lse.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ