ทุนป.โท-ป.เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อที่ University of Groningen ในเนเธอร์แลนด์

University of Groningen มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ในด้านชีววิทยา วิทยาศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ โดยสถาบันมีหลักสูตรที่น่าสนใจและได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมากมาย

สำหรับรายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 6 ทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

-การสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักเรียนหรือบุคลากรในขอบข่ายงาน หรือความร่วมมือกันที่เรียกว่า “Preferred Partner”

-สนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจากสถาบันต่างๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท (MSc/MA/LL.M.) และ ปริญญาเอก

Abel Tasman Talent Program (ATTP) ของบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (GS-MS) จาก University of Groningen ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อต้นปี 2010 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงในด้านชีววิทยา หรือเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงโอกาสในด้านการวิจัยเข้าศึกษาต่อ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาของพลเมืองในประเทศที่กำหนด (ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น)

-สมัครเข้าเรียนใน Graduate School of Medical Sciences of the University of Groningen หากคุณเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ท็อป 10 ของชั้นเรียน และต้องการเรียนในด้านวิจัยทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม

-ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับ

 

วิธีการสมัคร:

-CV

-Transcript

-จดหมายแนะนำตัว รวมทั้งคำอธิบายผลงานวิจัยของคุณ

-จดหมายอ้างอิงทางวิชาการ 2 ฉบับ

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

ปิดรับสมัคร:

ยังเปิดรับสมัครอยู่ในปี 2018 นี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rug.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ