Israeli Government Full Scholarship ทุนเต็มจำนวนในระดับป.โท ที่ประเทศอิสราเอล

Israeli Government Full scholarship มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ณ Haifa University ประเทศอิสราเอล โดยเปิดรับนักศึกษาจากประเทศที่กำลังพัฒนา

University of Haifa เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ครอบคลุมในภาคเหนือของอิสราเอล อีกทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 18,000 คน ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติทั้งชาวยิว คริสเตียน มุสลิมอาหรับ และผู้ที่นับถือศาสนา Druze และอื่นๆ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

หากต้องการทราบรายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม รวมถึงรายชื่อตัวเลือกทุนการศึกษา สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ทั้งยังมีแหล่งช่วยเหลือทางการเงินมากมายสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนที่ University of Haifa และมีทุนการศึกษาจำนวนมากสำหรับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับเงินสนับสนุนในส่วนค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าครองชีพ และการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโทด้านการพัฒนาเด็กในระดับนานาชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย

-ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริการเด็ก เช่น งานสังคมสงเคราะห์ อาชีวบำบัด นักแก้ไขการพูด กายภาพบำบัด พยาบาล การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยา และกฎหมาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาใบประกาศนียบัตรและ Transcript

-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ 80% หรือเทียบเท่า

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการทำงานเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

-จดหมายรับรอง 3 ฉบับจากอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโส

-Statement of Purpose (500 คำ)

-Personal History Statement (500 คำ)

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-แบบฟอร์มทางการแพทย์

 

วิธีการสมัคร:

-แบบฟอร์มใบสมัครสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของโครงการหรือติดต่อโดยตรงทาง International School

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

embassies.gov.il

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ