ทุนปริญญาโท 3 ทุน ณ Canadian Institute of Actuaries ประเทศแคนาดา

Canadian Institute of Actuaries สำหรับหลักสูตร Graduate Scholarship Program (GSP) ส่งเสริมทั้งด้านการวิจัย และมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นสถาบันตั้งอยู่ที่ประเทศแคนาดา

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 3 ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ $10,000 (ประมาณ 314,000 บาท) และทุนการศึกษาสำหรับการสนับสนุนนักเรียนนอกเวลามูลค่า 5,000 เหรียญสำหรับปีแรก (ประมาณ 157,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เป็นผู้สมัครที่วางแผนเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทในเดือนกันยายน 2018 หรือได้ลงทะเบียนในปีแรกของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ ที่ประเทศแคนาดา

-มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

-จดหมายที่แสดงถึงความสนใจในการศึกษาคณิตศาสตร์

-เรเซูเม่

-Transcripts

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากนายจ้างและอาจารย์

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cia-ica.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ