รวมความหมาย 9 สีสันบนโลก ที่ส่งอิทธิพลต่อมนุษย์ และหลายวงการนำมาประยุกต์ใช้

จิตวิทยาสีคือการศึกษาที่ว่าด้วยสีต่างๆ ว่ามีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไร ซึ่งก็มีทั้งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก และกระบวนการทางด้านสรีรวิทยา

โดยประโยชน์จากการศึกษานี้ได้ถูกนำมาปรับใช้ในด้านการตลาดและการออกแบบ ทั้งยังใช้สีเป็นเทคนิคการบำบัดรักษาโรคต่างๆ

 

 

สีแดง

ในวัฒนธรรมตะวันตกสีแดงเกี่ยวข้องกับอำนาจ การควบคุม และความมั่นคงแข็งแรง นอจากนี้ยังส่งผลต่อสัญญาณที่ทำให้ตื่นตัว เช่น สัญญาณไฟจราจร หรืองูที่มีสีแดงแสดงให้เห็นว่าเป็นอันตราย และเกี่ยวข้องกับความคิด ทัศนคติ อารมณ์ รวมทั้ง

-สัญญาณเตือนเหตุร้าย

-ความรัก

-ความกล้าหาญ

-ความก้าวร้าว

-โกรธเคือง

 

สีน้ำเงิน

เป็นสัญลักษณ์ของตรรกะ การสื่อสาร และสติปัญญา มีความสัมพันธ์กับความเครียดต่ำ อุณหภูมิต่ำ และอัตราชีพจรต่ำ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการขาดความอบอุ่น เรื่องของอารมณ์ และความไม่แยแส

-ความไว้ใจ

-ความมีประสิทธิภาพ

-เย็นชา

-ความปลอดภัย

-ความเศร้า

 

สีเหลือง

สีเหลืองเกี่ยวข้องกับความมีชีวิตชีวา เป็นสีแห่งความสดใส และสายตาเราสามารถมองเห็นสีนี้ได้ง่ายที่สุด มีความสัมพันธ์กับความสุข ความเป็นมิตร รวมทั้งสื่อถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์

-พลังงาน

-ความหวัง

-ความซื่อสัตย์ เกียรติยศ

-ความกลัว

-ความอ่อนแอ

 

สีเขียว

สีเขียวอยู่ระหว่างสีเหลืองและสีน้ำเงินบนแสงสเปกตรัมที่มองเห็นได้ และเป็นตัวแทนแห่งความสมดุล ฤดูใบไม้ผลิ การเจริญเติบโตและความอุดมสมบูรณ์ โดยสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความคิด

-สุขภาพ

-ความเห็นอกเห็นใจ

-ความช่วยเหลือ

-ความทะเยอทะยาน

-ความเฉื่อย

 

สีส้ม

สีส้มอยู่ระหว่างสีแดงและสีเหลืองบนสเปกตรัมที่มองเห็นได้ ถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัว ด้วยสีแดงเป็นสีที่สื่อถึงพลังงานสูง ส่วนสีเหลืองก็เต็มไปด้วอารมณ์ความรู้สึก จึงได้สีส้มออกมาเป็นความอบอุ่น กระตือรือร้น และกำลังใจ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ

-ปัญญา

-ความสุข

-ปรารถนา

-ความภาคภูมิใจ

-ความเหงา

 

สีม่วง

เป็นสีที่ความยาวคลื่นสั้นที่สุดในสเปกตรัมที่สามารถมองเห็นได้ เป็นการรวมกันของสีน้ำเงินและสีแดง อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ความศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงความคิด ทัศนคติและยังเชื่อมไปถึง

-ความมั่งคั่ง

-เกียรติศักดิ์ศรี

-ความฉลาด

-ความหยิ่ง

-การขาดความอดทน

 

สีชมพู

สีชมพูสื่อถึงความสนุกสนาน มีอิทธิพลมากที่สุดต่อหญิงสาว ส่วนความสัมพันธ์เชิงลบของสีชมพูคือความไม่สมบูรณ์ ความอ่อนแอทางกายภาพ และขาดความมั่นใจในตนเองนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ

-ความปิติ

-ความหวาน

-ความสงบ

-ความเฉื่อยนิ่ง

-การขาดวินัยในตนเอง

 

สีดำ

สีดำจะดูดซับความยาวคลื่นทั้งหมดของสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้ นอกจานี้ยังถูกมองว่าลึกลับ และในหลายวัฒนธรรมก็เกี่ยวข้องกับความกลัว ความตาย สิ่งชั่วร้าย

-ก้าวร้าว

-ความเศร้าโศก

-ความปลอดภัย

-เย็นชา

-ความว่างเปล่า

 

สีขาว

ขาวและดำเป็นสีตรงข้ามกัน และสะท้อนความยาวคลื่นทั้งหมดของสเปกตรัมของแสงที่มองเห็นได้ ในวัฒนธรรมตะวันออกสีขาวเกี่ยวข้องกับความเศร้าโศกและความตาย วัฒนธรรมตะวันตกหมายถึงความบริสุทธิ์ ความไร้เดียงสา และความแห้งแล้ง
-ความสมบูรณ์แบบ

-ความแห้งแล้ง

-การรักษาความสะอาด

-คุณความดี

-เย็นชา

 

เรามองเห็นสีได้อย่างไร??

เราไม่สามารถมองเห็นสีด้วยตาแต่มองเห็นสีด้วยสมอง ดวงตาของเรามีความสำคัญสำหรับการตรวจจับและการตอบสนองต่อแสง ศูนย์ภาพของสมองที่ท้ายทอยทำการประมวลผลข้อมูลภาพและกำหนดสี สีที่เราเห็นจะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนออกมานั่นเอง

 

ที่มา www.thoughtco.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ