ไปรษณีย์ไทยมอบทุนปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เรียนต่อที่อังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครคัดเลือกทุนในระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดกว้างให้แก่บุคคลทั้งภายในบริษัทไปรษณีย์ และบุคคลภายนอก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตามที่สถานศึกษากำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) จำนวน 1 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก

-อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

-หากเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเรียบร้อย หรือมีหลักฐานที่ไม่ต้องรับราชการทหาร

-มีวุฒิปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ และยังไม่เคยได้รับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจทั้งจากในและนอกประเทศ

-เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด กำหนด หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่บริษัทไปรษณีย์ไทยกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

-เรซูเม่และ Statement of purpose จำนวน 1 ชุด

-สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาหนังสือการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร

-สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

-ใบแสดงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS

-ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษา ให้เข้าศึกษาในสถาบันและสาขาวิชาที่กำหนด หากกรณีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นแล้วให้ส่งหนังสือรับรองจากสถาบัน พร้อมแนบรายชื่อวิชา รวมทั้งใบแสดงผลการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

-ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือทาง e-mail : mattana.in@thailandpost.com หรือส่งไปที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ในวันและเวลาทำการ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thailandpost.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ