มธ. ให้ทุน 100% เรียน ป.โท Social Innovation & Sustainability เกรด 3.00 ขึ้นไป

MA Social Innovation and Sustainability Scholarships 2021 คือทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (Global Studies) สาขานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

โดยแบ่งเป็น 2 โครงการทุนการศึกษาด้วยกัน สนับสนุนทั้งทุน 100% และทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน หากสนใจในหลักสูตรนี้ ลองดูรายละเอียดทุนด้านล่างได้เลยค่ะ ^^’

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. Thesis Track Scholarships

– ทุน 100%

– ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน

2. Social Innovator Scholarship

– ทุน 100%

– ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (Social Innovation and Sustainability) หลักสูตรนานาชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้สมัครใหม่และจะเข้าเรียนในปี 2020-2021

– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่ทางทุนกำหนด

– มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 – 3 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– สำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ต

– Statement of Interest

– Research Track (ไม่เกิน 1,500 คำ)

– Coursework Social Innovation Scholarship (ไม่เกิน 1,500 คำ)

– หลักฐานวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครเรียนทางออนไลน์ ที่นี่

– สมัครขอทุนการศึกษา ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– หมดเขตสมัครเรียนต่อ: 5 เมษายน 2021

– หมดเขตขอทุนการศึกษา: 16 พฤษภาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ma-scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ