E4D Continuing Education ทุนเต็มจำนวนหลักสูตรเพิ่มเติม ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทุนการศึกษาที่จะนำเสนอวันนี้เป็นทุนเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ นั่นก็คือทุน E4D Continuing Education Scholarship ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Sawiris Foundation และ Swiss Agency

จุดประสงค์ของทุนการศึกษานี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะของผู้นำในอนาคต โดยได้มอบทุนการศึกษา ค่าเดินทาง และค่าครองชีพ ให้กับผู้จากประเทศที่มีรายได้น้อย เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องที่ ETH Zurich รายละเอียดเพื่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ตั๋วไป-กลับ ชั้นประหยัด สูงสุด 2,000 CHF (ราว 66,000 บาท)

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า

– ค่าครองชีพตลอดระยะเวลาของโปรแกรม

– ยกเว้นค่าเล่าเรียน 660 CHF (ราว 22,000 บาท) ต่อภาคการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเรียนต่อในหลักสูตร ETH Zurich’s continuing education programmes ดังนี้

Health, Life & Natural Science

Public Policy & Governance

Technology, Management & Innovation

Environment, Infrastructure & Architecture

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย

– มีประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพอย่างน้อย 2 ปี ในด้านการวิจัย, การสอน หรือการให้คำปรึกษา

– มีมาตรฐานภาษาอังกฤษขั้นต่ำระดับ TOEFL C1

– ได้รับการยอมรับจาก School for Continuing Education, ETH Zurich รวมถึงในหลักสูตร MAS, DAS หรือ CAS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– ใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาโท หรืออนุปริญญาโท

– Application letter จำนวน 1-2 หน้า

– Professional references จำนวน 2 ฉบับ

– จดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการจาก School for Continuing Education

– หนังสือรับรองการทำงาน (นายจ้างต้องเป็นผู้ส่งให้ E4D programme office โดยไม่ผ่านผู้สมัคร สามารถส่งทางอีเมลได้ที่ [email protected])

– ใบรับรองระดับภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

eth4d.ethz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ