ทุน Regional จาก Macquarie University เรียนต่อปริญญาตรี – สูงกว่าปริญญาตรี มูลค่า 122,300 บาท

Macquarie University ก่อตั้งในปี 1964 เป็นหนึ่งในสถาบันที่ติดอันดับ Top 2% ของโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ปัจจุบันติดอันดับที่ 195 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education

เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีศักยภาพโดดเด่น มีผลการเรียนในระดับสูง และต้องการเรียนต่อในออสเตรเลีย ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งทุน Regional Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ Macquarie University โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนส่วนลดค่าเล่าเรียนเกือบ 1/3 ของค่าเล่าเรียนประจำปี มูลค่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 122,300 บาท) ตลอดระยะเวลาศึกษาจนจบหลักสูตร

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Macquarie University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : สนับสนุนส่วนลดค่าเล่าเรียนเกือบ 1/3 ของค่าเล่าเรียนประจำปี มูลค่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 122,300 บาท) ตลอดระยะเวลาศึกษาจนจบหลักสูตร

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากประเทศที่กำหนดสามารถสมัครได้ (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาต่างชาติแบบเต็มเวลา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Macquarie University Regional Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ