ทุนป.โท ด้านไฟแนนซ์และการบริหารธุรกิจสำหรับน.ศ.หญิง เรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย จัดมอบทุน Women in Management and Finance Scholarship เพื่อตระหนักถึงความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษาหญิง โดยทุนนี้มอบให้แก่นักศึกษาหญิงที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา อาเซียน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่า AUD$ 15,000 (ประมาณ 354,000 บาท) จำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท

-Master of Management

-Master of Social Entrepreneurship

-Master of Applied Finance

-Master of Applied Finance

-Master of Business Administration

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาหญิงที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา อาเซียน สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในหลักสูตรต่อไปนี้

-Master of Management

-Master of Social Entrepreneurship

-Master of Business Administration

-Master of Applied Finance

-Master of Applied Finance

-สมัครเรียนแบบเต็มเวลา

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะสามารถสมัครรับทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ