เรียนออนไลน์หลักสูตร “การจัดการและความเป็นผู้นำ” กับผู้เชี่ยวชาญจาก OU

พัฒนาแผนธุรกิจและสร้างทีมดีๆ ด้วยหลักสูตรออนไลน์จาก The Open University และ CMI ในชื่อคอร์สว่า “Management and Leadership: Leading a Team”

ดูรายละเอียดคอร์สและพร้อมสมัครเรียนได้ด้านล่างดังนี้

 

รายละเอียดคอร์ส:

เป็นคอร์สที่พัฒนาแผนธุรกิจและสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการสร้าง การสนับสนุน การเติบโตและการปรับปรุงทีม เพราะทั้งหมดนั้นป็นส่วนสำคัญของการจัดการและสร้างความเป็นผู้นำ

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการใหม่หรือผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการที่มีประสบการณ์

 

ระยะเวลาการเรียน:

4 สัปดาห์ สัปดาห์ละประมาณ 3 ชั่วโมง

 

เนื้อหาที่สอน:

สัปดาห์ที่ 1 – เกี่ยวกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

สัปดาห์ที่ 2 – วางแผนธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สัปดาห์ที่ 3 – สร้างทีมของคุณ

สัปดาห์ที่ 4 – วิธีบริหารจัดการทีม

 

ค่าใช้จ่าย:

ฟรี

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– พัฒนาแผนธุรกิจที่ตรงกับความต้องการ

– อธิบายถึงสิ่งที่จำเป็นในการจัดทำแผนธุรกิจที่ดี

– รู้วิธีสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงสวัสดิการของทีม

– สามารถอภิปรายแนวทางในการจัดการ พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม

– พัฒนาแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนเอง

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ